Projekty

Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska realizuje projekt „Mazurskie smaki po staremu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Wartość projektu ogółem: 1 266 130.58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 028 794.77 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 668 716.60 zł

Przedmiotem projektu jest wyposażenie istniejącego zakładu Przetwórstwa Rybnego i Wędzenia Ryb Małgorzata Dzierżyńska w Sędkach w celu dostosowania procesu produkcyjnego do przygotowania wg. tradycyjnychreceptur nowego produktu – salceson z lina. Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska realizuje projekt „Ryby jak dawniej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Wartość projektu ogółem: 1 735 750.75 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 000 780.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 800 624.00 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącego ZakładuPrzetwórstwa i Wędzenia Ryb Małgorzata Dzierżyńska oraz jego wyposażeniew celu dostosowania procesu produkcyjnego do przygotowania wedługtradycyjnych receptur nowego produktu – zupa rybna.